تبلیغات
konkor

konkor
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
تو چه رشته ای در حال تحصیلید؟
1- اتومبیلی با سرعت ثابت در حركت است این اتومبیل در لحظهی=4 St1 در مكان=+50m X1 و در لحظهی =6St2 در مكان =74mX2 میباشد. این اتومبیل در لحظهی t3 =12S در چه مكانی است؟ 1) 144 متری 2) 146 متری 3) 148 متری 4) 150 متری2- گلولهای در شرایط خلأ با سرعت اولیهی V0 رو به بالا پرتاب میشود. شتاب گلوله در نقطهی اوج آن برابر است با : 1) صفر 2) g 3) بیش از g 4) بر حسب شرایط بیش از یک گزینه درست است.3- چرخی از حال سكون شروع به دوران مینماید و پس از 20S چرخش سرعت زاویهای آن به 50 رادیان بر ثانیه میرسد. زاویهای كه هر پرهی چرخ در این مدت زمان جاروب كرده بر حسب رادیان برابر است با :

1) 500 2) 250 3) 1000 4) 2500


4- سكهای به جرم 50 گرم روی یك صفحهی چرخان افقی به فاصلهی 2 سانتی متر از محور دوران آن قرار دارد. ضریب اصطكاك بین صفحه و سكه 2/0 میباشد. سرعت زاویهای صفحه چند رادیان بر ثانیه باشد تا سكه روی آن نلغزد؟
g=10 متر بر مجذور ثانیه

1) حداکثر 10 2) حداقل 10 3) حداکثر رادیکال 10 4) حداقل رادیکال 10


5- اگر ماهوارهای یک پنجم جرم خود را از دست بدهد ، برای آنكه روی همان مدار قبلی خود حركت نماید دورهی تناوب آن باید چند برابر شود؟

1) 5 2) یک پنجم 3) 1 4) رادیکال 5


6- پرتابهای با سرعت اولیهی
Vo در شرایط خلأ تحت زاویهی a بالای افق پرتاب میشود. سرعت متوسط این پرتابه تا رسیدن آن به افق پرتاب برابر است با:

1) صفر 2) CosaVo 3) SinaVo 4) Votana


7- پرتابهای با سرعت اولیهی 30 متر بر ثانیه در شرایط خلأ تحت زاویهی 30 درجه بالای افق پرتاب میشود و در حین حركت ، وزش باد یك نیروی افقی 10 نیوتنی به آن وارد میكند. زمان رسیدن پرتابه به نقطهی اوج آن برابر است با:

1) 5/0 ثانیه 2) 5/1 ثانیه 3) 3 ثانیه 4) 1 ثانیه8- به ازای كدام یك از فازهای نوسان زیر سرعت و شتاب نوسانگر ساده از حیث مقدار با هم افزایش مییابند؟
1) پی چهارم 2) پی سوم 3) 2پی سوم 4) به ازای هیچ فازی چنین چیزی ممکن نیست.9- فنر سبك قائمی از سقف آویخته است و وزنهای به آن متصل بوده كه با دامنهی 40 سانتی متر نوسان میكند. اگر در لحظهای كه وزنه در بالاترین وضع خود قرار دارد فنر طول عادی خود را داشته باشد، دورهی تناوب وزنه برابر است با : 1) پی دهم ثانیه 2) پی پنجم ثانیه 3) 2پی پنجم ثانیه 4) اطلاعات کافی نیست.10- گلولهای در شرایط خلأ با سرعت اولیهی Vo رو به بالا در امتداد قائم پرتاب میشود در چه نقطهای برحسب ارتفاع اوج گلوله(H) سرعت آن به نصف سرعت اولیهی پرتاب میرسد؟ 1) H تقسیم بر دو 2) H تقسیم بر چهار 3) 2H تقسیم بر 3 4) 3H تقسیم بر 4


11- معادلهی حركت متحركی بصورت :
X=t3-4t+5 میباشد. در چه لحظهای بر حسب ثانیه جهت بردار شتاب متحرك تغییر میكند؟

1) 4 تقسیم بر 3 2) 3 تقسیم بر 4 3) 2 تقسیم بر 3 4) 3 تقسیم بر 2


12- جرم تفنگی با گلولههای داخل آن برابر5 کیلوگرم است . اگر سرعت خروج گلوله از تفنگ برابر 500 متر بر ثانیه بوده و جرم گلوله برابر 50 گرم باشد، سرعت عقب نشینی تفنگ در لحظهی شلیك تقریباً چند متر بر ثانیه است؟

1) 5 2) 10 3) 5/2 4) 25/1

13-قطاری با شتاب ثابت در حركت است.ابتدای قطار با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت و انتهای قطار با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت از نقطهی مشخص عبور میكند.وسط قطار با سرعت چند كیلومتر بر ساعت از این نقطه عبور میكند؟


1) 70 2) 3) 72 4) 69


14-معادله سرعت-زمان متحركی به صورت
V=-3t+8 است.در این صورت حركت جسم…….


1)همواره كند شونده است. 2) همواره تند شونده است.
3) نخست كندشونده و سپس تند شونده است. 4) نخست تند شونده و سپس مند شونده است.
15-متحركی با سرعت ثابت روی محور X ها حركت میكند.پس از 2 ثانبه به نقطهی X=0 و 2 ثاینه بعد به نقطهی X=-6m میرسد، معادله حركت این متحرك در SI كدام است؟
1) X=-3t+6 2) X=-2t+2 3) X=-6t+2 4) X=-t+3


16-قطاری به طول 400 متر با سرعت
72 کیلومتر بر ساعت از روی پلی میگذرد.اگر 50 ثانیه طول بكشد تا قطار از پل عبور كند،طول بل چند متر است؟

1) 600 2) 1000 3) 1600 4) 400


17-متحركی از حال سكون با شتاب ثابت شروع به حركت میكند و سرعت متوسط آن در مدت 20 ثانیه 8 متر بر ثاینه است.شتاب حركت چند متر بر ثانیه است؟


1) 2/0 2) 4/0 3) 6/0 4) 8/0


18- جسمی را از ارتفاع معینی در خلا رها میكنیم.در كدام یك از زمانهای زیر بر حسب ثانیه مفدار عددی جایهجایی و سرعت جسم در
SI برابر میشوند؟


1) 1 2) 2 3) 3 4) 4


19-دو شهر
N,M در فاصله 100 كیلومتری از یكدیگر قرار دارند.دو اتومبیل از دو شهر همزمان با سرعنهای 25 و 35 کیلومتر بر ساعت به طرف شهر مقابل حركت میكنند قرار است پس از رسیدن به شهر مقابل بلافاصله با همان سرعتهای ثابت برگردند.بعد از چند ساعت اتومبیلها برای بار دوم در كنار یكدیگر قرار میكیرند؟

1) 2 2) 5 3) 4 4) 6


20-تسمهای افقی در پایانهی یك فرودگاه مسافران را در مدت 120 ثانیه جابجا میكند.وقتی برق نباشد مسافران در مدت 80 ثانیه طول تسمه را با سرعت ثابت میپیمایند.اگر برق باشد و تسمه كار كند و همان مسافر ( با همان سرعت ) روی تسمه حركت كند در چند ثانیه جابجا میشود؟سرعت حركت تسمه ثابت است.


1) 34 2)74 3) 62 4)48


21-شخصی با سرعت ثابت
V در حال راه رفتن از زیر فانوسی كه در ارتفاع H از سطح زمین آویخته است میگذرد.سرعت حركت لبهی سایهی سر شخص روی زمین كدام است؟ (فانوس چشمه نور نقطهای و طول قد شخص h است )


1) hV/2H 2) HV/2h 3) hV/(H-h) 4) HV/(H-h)
طبقه بندی: فیزیک،
[ شنبه 13 آبان 1391 ] [ 07:42 ب.ظ ] [ zahra heidari ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آرشیو مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :